شیشه سندبلاست | قیمت شیشه سندبلاست

برای اجرای طرح مات و یا لوگو بر روی شیشه از سندبلاست شیشه استفاده می شود